Strona główna || Galeria || Panoramy
 
Panorama z Szymonki, Góry Sanocko-Turczańskie, Ukraina, 08.08.2009 r.

 
Szymonkę (812 m n.p.m.) można dostrzec wędrując po naszych Bieszczadach, a rozpoznać ją łatwo - znajduje się na niej wysoki maszt przekaźnika RTV. Położona jest nad Turką, a panorama skierowana jest w stronę wsi Mielniczne.
Widoczne od lewej (w nawiasie podana odległość w linii prostej do szczytu lub pasma):
W oddali szczyt Berdo (37 km) i Wałecznina (36 km) niedaleko miejscowości Klimiec, potem Magura (20 km) w pobliżu Wysocka Wyżnego. Następnie na horyzoncie Połonina Borżawa (56 do 58 km) ze szczytami: Magura Żydowska (Магура-Жиде), Gimba (Гемба), Wielki Wierch (Великий Верх) i najwyższym w paśmie Stohem (Стій). Na prawo w głębi Bożewa (Бозева, 48 km) koło Wołowca. Następnie rozpoczyna się pasmo Bieszczadów Wschodnich (najwyższy Pikuj, oddalony o 34 km), za nimi widać szczyty Ostrej Hory (35 km), Połoniny Równej (40 km) i Lutańskiej Holicy (38 km). Za bezimiennym szczytem na lewo od Opołonka leży Przełęcz Użocka rozdzielająca Bieszczady na Wschodnie i Zachodnie. Na Opołonku (20 km) rozpoczyna się Polska (ale najdalej na południe wysuniętym punktem Polski jest niewielka przełęcz między Opołonkiem a Piniaszkowym), a dalej w prawo - leżące na polsko-ukraińskiej granicy - Rozsypaniec, Stińska i Kińczyk Bukowski (20 km). Bliżej Buczek (13 km) nad Siankami.
Opis i nazewnictwo na podstawie map: Bieszczady Wschodnie (Ruthenus 2008), mapa wojskowa - arkusze M-34-131 Долгое, 1991 r. i M-34-119 Воловец 1992 r. Odległości do szczytów na podstawie Map Google.