Strona główna || Galeria || Panoramy
 
Panorama z Małej Rawki, Bieszczady Zachodnie, 31.12.2008 r.

 

Zaczynając od lewej... (w nawiasie podana odległość w linii prostej do szczytu lub pasma):
Ukraińskie Bieszczady Wschodnie (do ich najwyższego szczytu, Pikuja, 44 km), potem na prawo leżąca na Zakarpaciu Połonina Borżawa (Stoh, 70 km), bliżej nas Ostra Hora (37 km do bliższego, wyższego wierzchołka). Kolejne pasmo to Połonina Równa (38 km) i Lutańska Holica (32 km). Najbliżej nas Wielka Rawka. Dalej na prawo - z mgły wynurzają się wierzchołki Gór Bukowskich (Bukovské vrchy), czyli słowackie pasmo Bieszczadów. Przez szczyty Stinská (13 km) i Rožok (17 km) przebiega granica słowacko-ukraińska i ciągnie się do Vetrovej skaly (40 km) zaliczanej już do wulkanicznego pasma gór Wyhorlat. Warto wspomnieć, że na zboczach Stinskiej w 1866 r. spadł meteoryt, którego największy odłamek waży 279 kg. Kolejne szczyty nad mgłą to góry Wyhorlat (Jaseňovský vrch, 35 km i najwyższy w paśmie, Vihorlat - 41 km). Na prawo od Wielkiej Rawki przebiega polsko-słowackie pasmo graniczne ze szczytami Kamienna, Hrubki, Borsuk, Czoło, Riaba Skała, Dziurkowiec i Płasza. Między pasmem granicznym a Wyhorlatem widać szczyty Gór Bukowskich (Veľký Bukovec, 12 km i Bukovec, 15 km). Daleko na horyzoncie widoczna jest słowacka część Gór Tokajsko-Slańskich (Slanské vrchy 83 do 85 km), a w jednej z przełęczy tego pasma można dostrzec leżącą niedaleko Koszyc Kojszowską Halę (Kojšovská hoľa, 121 km). Między Riabą Skałą a Płaszą - góry Branisko i Bahureń (124 km) - rozciągają się między Preszowem a Lewoczą. Kto zwiedzał słowackie Tatry (jadąc od strony Preszowa) przejeżdżał pewnie przez tunel pod Braniskiem. Z kolei na prawo chyba każdy rozpozna Tatry (170 do 180 km). Na prawo od Tatr dalsza część pasma granicznego - Stryb (21 km) i Okrąglik (16 km) oraz schodzące w kierunku Cisnej grzbiety Jasła i Małego Jasła (17 km). W tle Hyrlata (22 km). Następnie szczyty Wysokiego Działu - Wołosań, Jaworne i Chryszczata (30 do 35 km). Za nimi góry w okolicach Jaślisk i Przełęczy Szklarskiej (66 km), potem Łopiennik (23 km) i Durna (26 km). Panorama kończy się na Połoninie Wetlińskiej (Smerek, 11 km)
Opis na podstawie map: Bieszczady Wschodnie (Ruthenus 2008), Bieszczady (Compass 2013), Użański Park Narodowy (Compass 2011), Bukovske vrchy (wydanie 3., VKU Harmanec), Vihorlatske vrchy (wydanie 4., VKU Harmanec), Mapy Google. Odległości do szczytów wg Map Google.